Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Hjerterehabiliteringen
Kardiologisk Klinik Y
HS Bispebjerg Hospital
© Copyright 2003

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals Hjerterehabilitering


Denne hjemmeside henvender sig til sundhedsprofessionelle med interesse for hjerterehabilitering og forebyggelse af hjertekarsygdom. Læs mereAKTUELT HJERTEREHABILITERING JANUAR 2016


1.april 2014 blev de to Hjerterehabiliteringsenheder på Frederiksberg Hospital og Bispebjerg Hospital lagt sammen. Hjerterehabiliteringsenheden er nu placeret på Frederiksberg Hospital afdeling Y-3 sammen med klinikken for personer med hjertesvigt og klinikken for sportudøvere med mulig hjertesygdom.FOREBYGGELSE JANUAR 2016


Af de patienter,der indlægges på en Hjerte afdeling ,med mistanke om en blodprop i hjertet ,vil 1/3 ikke have hjertesygdom. En stor del af denne gruppe vil dog have en høj risiko for senere at udvikle hjertekar sygdom. Hjerte afdelingen på Bispebjerg Hospital har fokus på disse patienter. I samarbejde med Københavns Kommune er der lavet en strategi for disse patienter med tilbud om opfølgning i et af de lokale sundheds centre i København.