Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Peer-review artikler
Abstracts
2007 - Ph.d.
2006 - MTV rapport
2004 - Ph.d.
2003 - Procedurebog
2002 - Statusrapport
1997 - Lokal rapport
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Projektleder Ann-Dorthe Zwisler | Printervenlig side 

1997 - Lokal rapport

I forbindelse med udgivelsen af de danske retningslinjer for rehabilitering af hjertepatienter i 1997 nedsatte afdelingsledelsen på Bispebjerg Hospital en intern tværfaglig arbejdsgruppe, som skulle vurdere om afdelingens efterbehandlingstilbud levede op til de gældende retningslinjer.

 

Arbejdsgruppen fandt en række punkter hvor efterbehandlingstilbudt kunne forbedres. En samlet plan for omlægning af efterbehandlingen fra tradtionel efterbehandling til et integreret efterbehandlingsprogram blev beskrevet i en lokal rapport, som blev udgivet med støtte fra Bispebjerg Hospitals forebyggelsespulje.

Forside

Rapporten er udgået fra forlaget, men kan downloades her fra hjemmesiden i pdf-format uden figurer.Download den lokale rapport

Rapporten kan hentes ned fra nettet i PDF-format ved at klikke på filen nedenfor. Du kan gemme dokumentet ved at højre-klikke på filen.


Lokalrapport_1997.pdf
1997 - Lokal rapport
   408 K

Sidst opdateret:  17-dec-03
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital