Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Peer-review artikler
Abstracts
2007 - Ph.d.
2006 - MTV rapport
2004 - Ph.d.
2003 - Procedurebog
2002 - Statusrapport
1997 - Lokal rapport
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Projektleder Ann-Dorthe Zwisler | Printervenlig side 

2002 - Statusrapport

I april 2002 udarbejdede hjerterehabliteringsteamet en statusrapport om det hidtidige projektforløb og DANREHAB-studiet. Rapporten beskriver de indsamlede organisatoriske erfaringer og projektforløbet, fra programideen blev beskrevet tilbage i 1997, frem til i dag. Notatet  indeholder desuden de første foreløbige resultatopgørelser indsamlet som led i evalueringen af projektet.

Statusrapporten er udarbejdet til de interne beslutningstagere, som oplæg til drøftelse af hjerterehabiliteringens fremtid på Bispebjerg Hospital. Behandlerteamet havde i statusrapporten en klar ambition om, at de kliniske og personalemæssige erfaringer, der på det tidspunkt var  indsamlet i forbindelse med projektet, blev videreført i det daglige kliniske arbejde.Download statusrapporten her

Notatet kan hentes ned fra nettet i PDF-format ved at klikke på filen nedenfor. Du kan gemme dokumentet ved at højre-klikke på filen.


Statusrapport_2002.pdf
Hjerterehabiliteringen. Statusrapport 2001.
   470 K

Sidst opdateret:  17-dec-03
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital