Titel: CHF-træning
URL:
Dato: 14-sep-19
Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen  


Træningstilbud til hjertesvigpatienter

Da Bispebjerg - og Frederiksberg Hospitalers hjerteambulatorier blev sammenlagt på Frederiksberg Hospitals matrikel 1.april 2014, opstod der et tættere samarbejde mellem Hjertesvigtsklinikken og Hjerterehabiliteringsenheden. Nu er de to ambulatorier placeret i samme hus og patienterne med hjertesvigt kan let introduceres til træningstilbuddet i Hjerterehabiliteringen.

Alle patienter med hjertesvigt (nedsat pumpefunktion af hjertet) tilbydes at deltage i et HOLD-forløb med andre hjertesvigtspatienter - uanset hvad årsagen er til deres hjertesvigt. Varigheden af forløbet - med træning x 1- 2 om ugen- varierer efter behov og en vurdering af fysioterapeuterne i afdelingen.

Patienterne henvises direkte fra Hjertesvigtsklinikken, når det vurderes at det er sikkert at træne og når den medicinske behandling er ved at være optimal.

I modsætning til tidligere (10 år tilbage) ved vi nu at det er sikkert at træne hårdt og at dette medvirker til at mindske symptomer som åndenød, svimmelhed og træthed.

Når hjertesvigtspatienter træner i REHAB følges de fortsat i Hjertesvigtsklinikken til kontrol af medicin med mere.SmartEx-HF

2009-01 Et forskningsprojekt mhp. at vise effekten af hård intervaltræning til hjertesvigtspatienter. Projektleder er phD studerende Martin Snoer, cand. med., Kardiologisk afd. Y, Bispebjerg Hospital, København Danmark

læs resume ==>

 

 Tilbage til den normale side...