Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Projektleder Ann-Dorthe Zwisler | Printervenlig side 

DANREHAB-forsøget

Projektgruppe

Ann-Dorthe Zwisler, læge, ph.d.-stud. (projektleder)

Anne Merete Boas Soja, Læge ph.d.-stud.

Jørgen Fischer Hansen, klinikchef, dr.med.

Bjarne Sigurd, overlæge

Lars Iversen, kontorchef, Professor, Ribe Amt

Mette Madsen, forskningsleder, statistiker, Statens Institut for Folkesundhed

Henrik Brønnum-Hansen, statistiker, Statens Institut for FolkesundhedBaggrund

Internationale undersøgelser har dokumenteret, at rehabilitering af hjertepatienter forbedrer patienternes funktionsniveau  og livskvalitet, og positivt påvirker hjertesygdommens sværhedsgrad og overlevelsen. På trods af denne viden tilbydes langt fra alle hjertepatienter i Danmark rehabilitering og blandt de patienter som tilbydes hjerterehabilitering, opnåes de fastsatte behandlingsmål langt fra hos alle.

 

I forbindelse med udgivelsen af de danske retningslinjer for rehabilitering af hjertepatienter i 1997 nedsatte klinikledelsen på hjerteafdelingen en arbejdsgruppen som skulle beskrive det fremtidig rehabiliteringtilbud til hospitalets hjertepatienter. Rehabiliteringstilbudet,  beskrevet i en lokal rapport, blev etableret i 1999, som del af Bispebjerg Hospital som modelhospital for forebyggelse. Evaluering af programmet blev prioriteret højt, og et åbent randomiseret, stradificeret studiet blev tilrettelagt med henblik på at vurdere effekten af et integreret hjerterehabliteringstilbud på et dansk sygehus. 

Projektforløb med tidsangivelse


Formål

Formålet med DANREHAB-studiet er at vurdere, om integreret hjerterehabilitering i ambulant regí har effekt på sygeligheden og dødeligheden på kort- og lang sigt blandt patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt og patienter i høj risiko for udvikling af hjertesygdom sammenlignet med sædvanlig patienter der alene modtager traditionel ambulant efterbehandling.

 

I studiet indsamles data, udover oplysninger om sygelighed og dødelighed en lang række oplysninger der gør det muligt at foretage en bred evaluering af de menneskelige, sociale og økonomiske resultater af intensiv hjerterehabilitering.Metode

Alle journalforløb for samtlige patienter indlagt på hjerteafdelingen på Bispebjerg Hospital i perioden marts 2000 til marts 2003 blev gennemlæst af en projektsygeplejerske med henblik på om patienten var egnet til at indgå i studiet. Inklusions- og eksklusionskriterier fremgår af den videnskabelige protokol.

 

Egnede patienterne blev inden randomiseringen stratificeret i 3 hjertediagnosegrupper alt efter hvilken sygdom og symptomer, der havde været og var dominerende under tidligere og aktuelle  indlæggelse. Disse diagnosegrupper var henholdsvis patienter hvis sygdomsbillede var domineret af kronisk hjerteinsufficiens (CHF), iskæmisk hjertesygdom (IHD) og en høj risikogruppe, hvor patienterne skulle opfylde kriterierne for 3 eller flere klassiske kardielle risikofaktorer (HR).

 

Patienter der opfyldte inklusionskriterierne og gav informeret samtykkede til deltagelse i studiet blev  telefon-randomiseret via Copenhagen Trial Unit til enten intensiv hjerterehabiltering  eller sædvanlig efterbehandling.


Dataindsamling

Der er indsamlet en lang række oplysninger om patienterne ved indgangen til studiet og efter 12 måneder. I den videnskabelige protokol findes en oversigt over de indsamlede data.

 Tidsplan

DANREHAB projektet har inkluderet patienter fra marts 2000 til februar 2003. De sidste patienter ses til 12 måneders opfølgning februar 2004.


Foreløbige resultater

Studiet omfatter i alt 770 patienter, hvoraf 381 har modtaget behandling i Hjerterehabiliteringen og 389 har modtaget sædvanlig efterbehandling i kardiologisk klinik eller via egen læge. Der er ingen forskel mellem de to grupper mht. køn, alder, diagnoser eller risikofaktorer ved indgang i studiet.  DANREHAB-hovedstudiet er til dato det største europæiske randomiserede singlecenter studie om integreret hjerterehabilitering til en bred målgruppe.Formidling

Resultaterne har foreløbigt været præsenteret som foredrag og som postere i ind- og udland Resultater fra DANREHAB-studiet forventes publiceret i internationale tidsskrifter.Sponsorer

Projektets hovedsponsorer er:

 

H:S forskningspulje

Apotekerfonden

Hjerteforeningen

Sundhedsstyrelsen-MTV pulje

 

Projektet har modtaget midler fra en lang række eksterne og interne fonde.Download videnskabelige protokol

Protokol.pdf
Videnskabelige protokol - udarbejdet til Hjerteforeningen
   107 K

Sidst opdateret:  28-dec-06
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital