Titel: DCS Arbejdsgruppen
URL:
Dato: 23-jul-19
Kontaktperson: 


Arbejdsgruppe om præventiv kardiologi og rehabilitering

Dansk Cardiologisk Selskab har gennem mange år haft en arbejdsgruppe om hjerterehabilitering og fysisk træning. Arbejdsgruppen har været initiativtagere til en række kliniske retningslinjer og faglige møder.

 

Arbejdsgruppen, der i 2005 blev slået sammen med arbejdsgruppen for præventiv kardiologi, afholder møder 4 gange om året. Læs mere om arbejdsgruppen på DSC- hjemmeside ==>>Litteratur

2008-09 Forløbsprogrammer Region Midtjylland

Forløbsprogrammer for kroniske sygdomme er sendt i faglig høring.Repræsentanter fra hospitalerne samt de praktiserende læger og komunerne i Region Midtjylland har i fælleskab udarbejdet forløbsprogrammer for henholdsvis kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

 

2008-06 Forløbsbeskrivelser for Rehabilitering af CHF patienter

Bispebjerg Hospital og Sundhedscentrene Østerbro og Nørrebro (SIKS) læs

 

2007-01 Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling

Se især siderne 20-22 læsTilbage til den normale side...