Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Om evalueringen
Om tilbudet
Baggrund
Tilrettelæggelse
Patientundervisning
Fysisk træning
Kostomlægning
Støtte til rygestop
Psykosocial støtte
Risikofaktorkontrol
Diabetes
Organisering
Film
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Læge Anne Merete B. Soja | Printervenlig side 

Diabetes mellitus 1997 til 2003

I Hjerterehabiliteringen har vi i projektperioden arbejdet med et særligt diabetesmodul som et supplement til den integrerede efterbehandling.

 

Diabetesmodulet omfatter: screening for Diabetes Mellitus type 2, individuelle diabetessamtaler, holdundervisning, individuel undervisning og temamøde om prædiabetes/nedsat glukose-tolerance.


Læs mere om det særlige diabetesmodul i procedurebogen.Praktiske arbejdsredskaber

I det daglige kliniske arbejde anvendes en række værktøjer, dokumenter og delprocedurer. Læs mere om de praktiske arbejdsredskaber anvendt i projektperioden.Hvad betyder fokus på diabetes i Hjerterehabiliteringen

Et delprojekt undersøger forekomsten af diabetes mellitus type 2 blandt patienter, som henvises til hjerterehabilitering. Delprojektet vurderer herudover effekten af integreret diabeto-kardiologisk efterbehandling af hjertepatienter med T2DM og prædiabetiske tilstande i en rehabiliteringsenhed. Læs mere om delprojektet: Diabetes og hjerterehabilitering.


Sidst opdateret:  28-dec-06
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital