Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

KLAP-træning
HTX -træning
Diabetes og hjerteka..
Hjertesvigt
Pårørende
Kommunikation
Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

Diabetes og hjertekarsygdom

I Hjerterehabiliteringen screenes 100% af deltagerne for sukkersyge.

 

Risikoen for at udvikle type 2-diabetes stiger med alderen, og type 2-diabetespatienter har ofte forhøjet insulinproduktion, men en nedsat følsomhed for insulinen i kroppen (insulinresistens). Der anslås at være mellem 100.000 og 150.000 danskere med konstateret type 2-diabetes, og det estimeres, at lige så mange har type 2-diabetes uden at vide det. Sygdommen er i hastig fremmarch. Det anslås, at der hvert år er mellem 10.000 og 20.000 danskere, som får type 2-diabetes. Væksten i antallet af type 2-diabetikere skyldes i Danmark primært usund og inaktiv levevis og en voksende ældrebefolkning. Kilde Sundhedsstyrelsen

 

Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering udsendte i 2003  en medicinsk teknologivurdering (MTV) af diagnostik, screening og behandling af type 2-diabetes. Her slås det fast, at type 2-diabetes, og ikke mindst de til sygdommen hørende komplikationer, udgør en stor udfordring for sundhedsvæsenet.

 

Screening :Befolkningsscreening er ikke indiceret.

Personer bør udredes for type 2-diabetes, hvis de opfylder blot 1

af følgende kriterier:

• Tørst, hyppig vandladning, vægttab,recidiverende infektioner,

   kroniske sår.

• Iskæmisk hjertesygdom, hypertension og/eller dyslipidæmi.

• Tidligere gestationel diabetes eller førstegradsslægtninge med

   diabetes.

• 2 eller flere af følgende kendetegn: Svær overvægt (BMI>30 kg/m2),

  ryger, mikroalbuminuri eller nær slægtninge med hjertekarsygdom.

 

Læs mere i Tidskriftet Rationel Farmakoterapi august 2008 ==>

 Kursus for hjertepatienter med sukkersyge

Er blevet tilbudt tidligere; men nu er denne opgave overgået til sukkersyge ambulatorierne og de lokale Sundhedscentre i Københavns- og Frederiksberg Kommuner.

Egen læge kan henvise til et forløb i et Sundhedscenter.


Sidst opdateret:  08-jan-16
Forrige   NæsteRelevante links :

© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital