Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Historien bag
Visitation & lovgivn..
Målgrupper
Tilrettelæggelse
Patientundervisning
Fysisk træning
Kostomlægning
Psykosocial støtte
Risikofaktorkontrol
Samarbejdspartnere
Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

Fysisk træning

Alle patienter får tilbud om fysisk træning som del af den samlede efterbehandling. Tilbud om fysisk træning omfatter: indledende samtale med fysioterapeuten, funktionstest (VO2-max test eller gangtest), 6 -12 ugers superviseret fysisk træning, teoretisk patientundervisning og opfølgende samtaler med fysioterapeuten.

 

Den fysiske træning i Hjerterehabiliteringen er struktureret ud fra en række grundprincipper: 6-12 ugers superviseret træning, individuelt træningsniveau, hverdagsaktiviteter, frivillighed og pauser efter behov og individuel feedback og  evaluering. Særlige forhold gør sig gældende ved fysisk træning af patienter med hjertesvigt,patienter med pacemaker(ICD) og patienter med sukkersyge.

Trappetræning i det fri på BBH


Supplerende tilbud

Aktuelt er ikke muligt at finde et konkret  tilbud om vedligeholdelsestræning til alle deltagerne i et rehabiliteringsforløb. Enkelte deltagere har derfor mulighed for at møde 1-2 gange/uge på ” BLANDET HJERTEHOLD"

Aktuelt henvises flere og flere (40%) fra Hjerterehabiliteringen til Sundhedscentrene i København og FrederiksbergLæs mere

Læs mere om fysisk træning.Praktiske arbejdsredskaber

I det daglige kliniske arbejde anvendes en række værktøjer, dokumenter og delprocedurer. Læs mere om de praktiske arbejdsredskaber anvendt i projektperioden.


Sidst opdateret:  06-jan-16
Forrige   NæsteRelevante links :

© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital