Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

KLAP-træning
HTX -træning
Diabetes og hjerteka..
Hjertesvigt
Pårørende
Kommunikation
Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

HTX -træning

HTX-HJERTETRANSPLANTEREDE BORGERE

2009-05 Effekt af kredsløbstræning hos hjertetransplanterede på arbejdskapacitet og endothelfunktion samt kvantitative mål for depression og angst

Stefan Bisgaard Christensen, Sygeplejerske B.A, Stud.cand.scient.san og Christian Have Dall, Idrætsfysioterapeut B.A, Stud.cand.scient.san. Vejleder ovl. Finn Gustafsson RH.

Projektet løb af stablen foråret 2009 og er en bacheloropgave. Aktuelt (januar 2010) skrives artikler ud fra de indsamlede data. Læs resume ==>

Læs artikel om træningen .Bladet Nova Vita 2009-4. Medlemsblad for Hjerte-og lungetransplantationsklubben ==>

Læs hele den færdige opgave ==>

 

Hvor hårdt skal man træne, når man har fået nyt hjerte? Følg et træningsforsøg i Hjerterehabiliteringen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, hvor hjertetransplanterede udsættes for hård intervaltræning.video


Sidst opdateret:  03-feb-16
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital