Titel: HTX -træning
URL: http://www.hjerterehab.dk/HTX_-traening.380.0.html
Dato: 13-nov-19
Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen  


HTX-HJERTETRANSPLANTEREDE BORGERE

2009-05 Effekt af kredsløbstræning hos hjertetransplanterede på arbejdskapacitet og endothelfunktion samt kvantitative mål for depression og angst

Stefan Bisgaard Christensen, Sygeplejerske B.A, Stud.cand.scient.san og Christian Have Dall, Idrætsfysioterapeut B.A, Stud.cand.scient.san. Vejleder ovl. Finn Gustafsson RH.

Projektet løb af stablen foråret 2009 og er en bacheloropgave. Aktuelt (januar 2010) skrives artikler ud fra de indsamlede data. Læs resume ==>

Læs artikel om træningen .Bladet Nova Vita 2009-4. Medlemsblad for Hjerte-og lungetransplantationsklubben ==>

Læs hele den færdige opgave ==>

 

Hvor hårdt skal man træne, når man har fået nyt hjerte? Følg et træningsforsøg i Hjerterehabiliteringen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, hvor hjertetransplanterede udsættes for hård intervaltræning.videoTilbage til den normale side...