Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Historien bag
Visitation & lovgivn..
Målgrupper
Tilrettelæggelse
Patientundervisning
Fysisk træning
Kostomlægning
Psykosocial støtte
Risikofaktorkontrol
Samarbejdspartnere
Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

Historien bag

Hjerterehabilitering på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i 2016  er en videreudvikling af det danske rehabiliteringsprojekt DANREHAB–forsøget. Dette projekt startede tilbage i 1997 og blev afsluttet 1.april  2003. Fra april 2003 overgik projektet til at være en del af den daglige drift i hjerteafdeling Y på Bispebjerg Hospital.

1.april 2014 blev rehabiliteringsenhederne på Bispebjerg-og Frederiksberg Hospital samlet på Frederiksberg Hospital i den nyrenoverede tidligere fødegang.

 

 

Hjerterehabiliteringsenheden er en integreret del af Hjerteafdeling Y BFH. Fra at kunne tilbyde 100 patienter et efterbehandlingsforløb i  2003 fik  650 borgere et tilbud i 2015.

 

I 2007 blev rehabiliteringstilbuddet udvidet til patienter med hjertesvigt.

I 2008 blev der oprettet tilbud til hjertepatienters pårørende

I 2009 fik klapopererede borgere et samlet tilbud.

I 2010 fik patienter med udposning (aneurisme) af hovedpulsåren tilbudt rehabilitering.

I 2011 rehabiliteringprogram for hjertetransplanterede

I 2012 udvikling af en database over behandlingsforløb og denne bruges nu til at videregive data til Den nationale Hjerterehabiliteringsdatabase (lovpligtig)

I 2014 rehabiliteringsprogram for svagelige ældre hjertepatienter

I 2015 Sammenlægning af Sportskardiologi og hjerterehabilitering

 

Personalet i Hjerterehabiliteringen arbejder projektorienteret og tværfagligt med  at optimere og udvikle et integreret  og individuelt rehabiliteringstilbud  til hjertepatienter.

 

Læs artikel Patientens fortælling er ledetråden i Hjerterehabilitering

Sygeplejersken Nr. 13 November 2012 ==>

 


Sidst opdateret:  06-jan-16
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital