Titel: Individuel tilrettelæggelse af patientforløb 1997 til 2003
URL:
Dato: 23-jul-19
Kontaktperson: Projektleder Ann-Dorthe Zwisler  email: ado@dadlnet.dk

I Hjerterehabiliteringen tilrettelægges patientens efterbehandlingsforløb ud fra individuelle samtaler med lægen, diætisten, fysioterapeuten og sygeplejersken. Samtalerne gennemføres udfra faste interviewguides.

 

De individuelle samtaler er baseret på, at dialogen tager udgangspunkt i den enkelte patient. Informationsmængden afvejes nøje i forhold til patientens behov og ressourcer, og der lægges vægt på, at patienten oplever sammenhæng i behandlingsforløbet.Tværfaglig koordinering

Behandlingsindsatsen koordineres på en ugentlig tværfaglig konference, hvor alle behandlere deltager. Ved mødet sikres et optimalt, individuelt tilpasset forløb.

De endelige behandlingsmål fastsættes ud fra patientens individuelle behov og ressourcer. Optimering af den tværfaglige indsats sikres gennem fælles elektronisk patientjournal.Elektronisk patientjournal

Til dokumentation af hjerterehabiliteringsindsatsen anvendes en fælles Elektronisk Patient Journal (EPJ), som hele det tværfaglige team har adgang til ved de individuelle samtaler og den tværfaglige konference.Intensiv efterbehandling over 6 uger

Patienten sættes på hold og starter i det intensive efterbehandlingsforløb, som typisk strækker sig over 6 uger og foregår på hold á 6-8 personer.Fastlagte kontrolbesøg og løbende opfølgning

Når den intensive periode er overstået, overgår patienten til fastlagte kontrolbesøg efter nærmere aftale med lægen og sygeplejersken.Læs mere

Læs mere om tilrettelæggelse af det individuelle forløb i procedurebogen. Se også filmklip om individuel tilrettelæggelse.Praktiske arbejdsredskaber

I det daglige kliniske arbejde anvendes en række værktøjer, dokumenter og delprocedurer. Læs mere om de praktiske arbejdsredskaber anvendt i projektperioden.Tilbage til den normale side...