Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Introduktion
Pjecer andre sprog
Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

Introduktion

Hjerterehabilitering tilbydes alle relevante grupper af borgere uanset køn, race, religion og alder. 15-20% af deltagerne i et aktivt rehabiliteringsforløb  har anden etnisk baggrund end dansk.

 

Et vigtigt indsats område for enheden er indsamling af opdateret litteratur på fremmed sprog. Vi arbejder på at samle relevante links og patientmateriale ==>> 

På Odense Universitetshospital blev der i maj 2008 åbnet en Invandrermedicinsk klinik .På afdelingens hjemmeside findes en række links til informationsmateriale på andre sprog ==>

 

 NYHEDER

2013-01 Diabetes på flere språk.

Det norske Diabetesforbundet har udgivet en række pjecer om sukkersyge på flere sprog: Urdu, Arabisk, Tamil, Polsk, Tyrkisk, Russisk, Samisk, Somali, Farsi(Persisk i Iran), Sorani (flere kurdiske og iranske grupper), Dari (Persisk i Afghanistan), Engelsk og Kurdisk/ Kurmandji. Faktaark kan downloades ==>

 

2013-01 Gigt på dit sprog

Faktaark om slidgigt, leddegigt og ondt ryggen på arabisk, tyrkisk og urdu på Gigtforeningens hjemmeside

 

2010-01 ”Sundhed på mit sprog”

Hjemmesiden er til dig, der er indvandrer eller flygtning, til den praktiserende læge, til skadestuelægen, til sagsbehandleren i kommunen eller til sygeplejersken på sygehuset. Her kan du finde information om hvordan man undgår sygdomme og hvordan man behandler sygdomme og andre informationer som f.eks. om dine børns sundhed og kost og motion. ==>

Udgiver er Indvandremedicinsk afdeling Odense Universitetshospital

 

2010-01 Ramadan-brochure

Ramadanen er en årlig tilbagevendende begivenhed for enhver troende muslim. I anledningen heraf har Dansk Muslimsk Union udgivet en Ramadan-brochure. Ramadan-brochuren er blevet til i samarbejde med læger og andre fagfolk og gennemgår bl.a. nogle af de fysiologiske forandringer der sker med kroppen under en faste. Herudover udlægger brochuren de islamiske regler for fasten, herunder hvornår man skal faste og i hvilke tilfælde man som muslim er undtaget fra at faste (alder, sygdom m.v.). Endeligt gives der gode råd om hvordan man skal forholde sig til sygdom, kortvarig som kronisk, i forbindelse med ramadanen. ==>

 

2009-11 Evalueringsrapport om kulturelle mediatorer i sundhedsvæsnet

Projekt via Sundhedsstyrelsen.Evalueringsrapporten beskriver, hvordan projektet har høstet en række værdifulde erfaringer i forhold til det videre arbejde med patienter, der har anden etnisk baggrund.eller Læs rapporten

 

 

2008-10 Ny dvd ’Et godt liv med slidgigt’ på 5 sprog

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Gigtforeningen produceret en dvd, der sætter fokus på slidgigt og kost, fysisk aktivitet og vægttab. Sprogene er foruden dansk, arabisk, engelsk, tyrkisk og urdu.

Filmene kan ses på gigtforeningens hjemmeside og dvd'en kan rekvireres gennem Schultz Forlag.

 

2008-05 MIGHEALTHNET

Er et europæisk projekt, der har til formål at skabe netværk med information om sundhed blandt migranter og etniske minoriteter. Der er blevet udarbejdet interaktive hjemmesider (wikis) i 17 lande, og de er nu tilgængelige online. Den danske wiki www.mighealth.net/dk indeholder information på en række interessante områder. Her findes artikler, rapporter, data, abstracts, statistik om sundhed blandt migranter eller etniske minoriteter.

 

2007-12 Kulturelle mediatorer på 3 hospitaler

Region Hovedstaden har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen besluttet at lave et projekt vedrørende kulturelle mediatorer. Bispebjerg Hospital, Glostrup Hospital og Odense Universitetshospital deltager. 

 

2007-05  Den Muslimske Patient Ny publikation fra IKS. En indføring i emner relateret til mødet  mellem muslimer og ansatte i sundhedsvæsenet . Hæftet koster 40 kr.

 

2007-03  DVD til etniske minoriteter om sukkersyge

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Diabetesforeningen produceret DVD-filmen, fordi visse etniske minoritetsgrupper har en meget højere risiko for at udvikle type 2 diabetes end etniske danskere. Se mere om DVD'en "Et godt liv med diabetes"

Materialet kan rekvireres hos Schultz Distribution tlf.: 7026 2636 mod betaling af et ekspeditionsgebyr på kr. 38,75.

 

 PUBLIKATIONER

2009 Indvandrerkliniken OUH læs

 

2007-02 Type-2 diabetesblandt etniske minoriter læs

 

2007-02  Borgerrettet Forebyggelse og lighed i sundhed.

-planlægning af forebyggende indsatser til socialt udsatte grupper. Udgivet af Sundhedsstyrelsen. Læs

 

2007-01 Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden

Udgivet af Sundhedsstyrelsen Læs

 

2007-01 Sundhed blandt etniske minoriteter.

Resultater fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005 (SUSY-2005). Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed & Syddansk Universitet.

 

2006-01 Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici (2006)

I rapporten ”Etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici – betydningen af etnicitet og migration” gennemgås den forskningsbaserede viden, om den betydning etnicitet og migration har for etniske minoriteters opfattelse af sygdomsrisici.  læs rapporten

 

2006-03 Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter

Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring.Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Maria Kristiansen, Anna Mygind, Allan Krasnik. Læs

 

 


Sidst opdateret:  19-jan-16
Forrige   NæsteRelevante links :

© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital