Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Peer-review artikler
Abstracts
2007 - Ph.d.
2006 - MTV rapport
2004 - Ph.d.
2003 - Procedurebog
2002 - Statusrapport
1997 - Lokal rapport
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Printervenlig side 

Kapitel 4: Individuel tilrettelæggelse

Hjerterehabiliteringen har i projektperioden udviklet en række værktøjer, dokumenter og delprocedurer, der anvendes som arbejdsredskaber i det kliniske arbejde.Download arbejdsredskaber

De udviklede arbejdsredskaber kan hentes ned fra nettet ved at klikke på filerne nedenfor. Filformat fremgår af fil-ikoner og filernes efternavn. Du kan gemme dokumenterne ved at højre-klikke på filerne.Materiale til patienterne

Der er til patientadministrationen udarbejdet standardbreve, -pjecer og mødekort som patienterne får udleveret eller tilsendt. Dette har vist sig at gøre forløbet mere overskueligt for patienterne.


K4_velkomstbrev.pdf
Velkomstbrev
   22 K
K4_pijece.pdf
Velkomstpijece (A4-3 fløjet)
   293 K
K4_kort.pdf
Mødekort til 6 ugers integreret hjerterehabiliteringskursus
   37 K


Interviewguides

For at ensarte og systematisere samtalerne med patienterne er der i projektperioden udarbejdet interviewguides til støtte for de individuelle konsultationerne. Vi har erfaret, at det bliver lettere for behandlerne at overskue behandlingsforløbet, at huske at gennemgå alle risikofaktorerne, og andre væsentlige elementer i behandlingen af patienten, ved alle konsultationerne.


K4_Laege.pdf
Indledende samtale med læge
   19.2 K
K4_fys.pdf
Indledende samtale med fysioterepeuten
   18.5 K
K4_dietist.pdf
Indledende samtale med diætisten
   18.0 K
K4_spl.pdf
Indledende samtale med sygeplejersken
   18.7 K
K4_Screening_for_angst_og_depression.pdf
Spørgsmål til screening for angst og depression
   20 K


Medicinstatusskema

I Hjerterehabiliteringen anvendes Bispebjerg Hospitals standard medicinstatusskema som løbende opdateres ved fornyelse og ændringer. Skema udleveres til patienten og der findes et gennemslagskopi at medicinstatusskemaet i patientjournalen.

 

Skemaet er udviklet gennem en årrække af kardiologiske sygeplejersker på Bispebjerg Hospital mhp. at øge den medicinske kompliance og kommunikationen omkring medicinering mellem patienten, sygehuset og primærsektoren.

 


K4_medicinskema.pdf
Medicinstatusskema (med gennemslag mhp. journalkopi)
   492 K
K4_Instruks_medicinstatus.pdf
Generel instruks for medicinskema
   113 K


Overblik over patientforløb ved tværfaglig konference

Til den tværfaglige konference foreligger en oversigt over hvilke patienter/hold der gennemgås. Oversigten udskrives fra DANREHAB databasen. Gennemgangen af patienterne ved den tværfaglige konference håndteres af sygeplejersken. Til dette er i projektperioden udviklet et arbejdspapir, hvor essensen af patientens sygehistorie samt social, pysiske og basale fysiologiske oplysninger nedskrives og anvendes som supplement til den elektroniske patientjournal.


K4_Hold_til_konf.pdf
Holdoversigt til tværfaglig konference
   22 K
K4_overblik.pdf
Patientoverblik
   26 K

Sidst opdateret:  26-apr-04
Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital