Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Peer-review artikler
Abstracts
2007 - Ph.d.
2006 - MTV rapport
2004 - Ph.d.
2003 - Procedurebog
2002 - Statusrapport
1997 - Lokal rapport
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Lone Brunse | Printervenlig side 

Kapitel 5: Patientundervisning

Hjerterehabiliteringen har i projektperioden udviklet en række værktøjer, dokumenter og delprocedurer, der anvendes som arbejdsredskaber i det kliniske arbejde. Hjemmesiden opdateres ved videreudvikling af arbejdsredskaberne.Download arbejdsredskaber

De udviklede arbejdsredskaber kan hentes ned fra nettet ved at klikke på filerne nedenfor. Filformat fremgår af fil-ikoner og filernes efternavn. Du kan gemme dokumenterne ved at højre-klikke på filerne.Oversigt over hjertemøderne

Erfaringsmæssigt har patienterne haft stort udbytte af at få en oversigt over indholdet af hjertemøderne ved starten af rehabiliteringsforløbet, da de fysisk som psykisk således bedre har været i stand til at forberede sig til møderne og ikke mindst tænke over eventuelle spørgsmål, som de ønsker svar på eller at diskutere med underviserne og de øvrige patienter.


K5_kursusoversigt.pdf
Kursusoversigt udleveret ved første hjertemøde til hjertebogen
   20 K


Undervisningsmateriale til hjertemøder

I Hjerterehabiliteringen har dias-fremvisning været anvendt som en del af undervisningen ved hjertemøderne. Materialet til hjertemøderne er udarbejdet i et ensartet lay-out, hvor grundelementerne er få enkle oplysninger pr. slide, således at informationen ved hvert hjertemøde ikke bliver for kompakt. Dias-materialet har været anvendt i det omfang det har været relevant for den pågældende gruppe af patienter.


K5_moede_1.pdf
Hjertemøde 1
   215 K
K5_moede_2.pdf
Hjretemøde 2
   102 K
K5_moede_3.pdf
Hjertemøde 3
   124 K
K5_moede_4a.pdf
Hjertemøde 4
   5.7 M
K5_moede_5.pdf
Hjertemøde 5
   40 K
K5_moede_6.pdf
Hjertemøde 6
   50 K
K5_moede_socialradgiver.pdf
Supplerende materiale socialrådgiver
   32 K
K5_hjertestop.pdf
Undervisning i hjertestopbehandling
   115 K

Sidst opdateret:  24-maj-04
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital