Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Peer-review artikler
Abstracts
2007 - Ph.d.
2006 - MTV rapport
2004 - Ph.d.
2003 - Procedurebog
2002 - Statusrapport
1997 - Lokal rapport
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Thomas Hvass Villadsen | Printervenlig side 

Kapitel 6: Fysisk træning

Hjerterehabiliteringen har i projektperioden udviklet en række værktøjer, dokumenter og delprocedurer, der anvendes som arbejdsredskaber i det kliniske arbejde. Hjemmesiden opdateres ved videreudvikling af arbejdsredskaberne.Download arbejdsredskaber

De udviklede arbejdsredskaber kan hentes ned fra nettet ved at klikke på filerne nedenfor. Du kan gemme dokumenterne ved at højre-klikke på filerne.Interviewguides

Til den indledende individuelle samtale og de opfølgende samtaler med fysioterapeuten, er der udviklet interviewguides. Ved de opfølgende samtaler lægges vægt på at gennemgå den træningsfysiologiske udvikling og tilpasning af træningsindsatsen.


K6_fys.pdf
Første samtale
   43 K
K6_fys_opflg.pdf
Opfølgende samtale
   50 K


Procedure for funktionstest

Udførelsen af funktionstest på ergometercykel i Hjerterehabiliteringen følger guidelines udarbejdet af Dansk Kardiologisk Selskab. Der udføres envidere seks minutters gang test (6MWT). Der er udarbejdet en intern procedure for gennemførelsen af funktionstestene til sikring af ensartet gennemføres af fra gang til gang, og mellem skiftende personale.


K6__6_min_gangtestX.pdf
Instruks for 6 minutters gangtest
   46 K
K6_testX.pdf
Intern procedure for funktionstest
   102 K


Monitorering og evaluering af træningsindsatsen

Til den individuelle evaluering af anstrengelsesgrad og graden af angina pectoris under testen anvendes Borgs skalaer. Til den individuelle evaluering af patienternes subjektive træningsfornemmelse, er der i Hjerterehabiliteringen anvendt en skala udviklet af projektfysioterapeuten.


K6__Intro_til_Borg_og_Villadsen.pdf
Introduktion Borg og Villadsen
   46 K
K6_borgs_angina_skala.pdf
Borgs angina skala
   37 K
K6_borgs_anstrengelsesskema.pdf
Borgs anstrengelsesskala
   36 K
K6_villadsen.pdf
Villadsen skala
   44 K

Sidst opdateret:  29-maj-04
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital