Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

KLAP-træning
HTX -træning
Diabetes og hjerteka..
Hjertesvigt
Pårørende
Kommunikation
Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Printervenlig side 

Kommunikation

Forskning

2007-05 Forskningsprojekt om lægeroller og patientinddragelse.

Der findes megen viden om, at patientinddragelse i kliniske beslutninger har positiv effekt på patienttilfredsheden og på behandlingsresultater. Sundhedsstyrelsen, patientforeninger og fagpolitiske organer kræver i dag, at patientinddragelse implementeres i lægers daglige omgang med patienter. Men det er ikke blevet undersøgt, hvordan lægers hverdag præges af patientinddragelse, og hvorvidt lægens rolle ændres som en konsekvens af dette krav. Antropologistuderende Kristina Albeck på studieophold i Hjerterehabiliteringen læs mere

 

Aktuelt arbejder Region Hovedstaden på mere viden om inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen på sygehusene og her er kommunikation en vigtig ting.


Sidst opdateret:  08-jan-16
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital