Titel: Kommunikation
URL:
Dato: 25-jan-20
Kontaktperson: 


Forskning

2007-05 Forskningsprojekt om lægeroller og patientinddragelse.

Der findes megen viden om, at patientinddragelse i kliniske beslutninger har positiv effekt på patienttilfredsheden og på behandlingsresultater. Sundhedsstyrelsen, patientforeninger og fagpolitiske organer kræver i dag, at patientinddragelse implementeres i lægers daglige omgang med patienter. Men det er ikke blevet undersøgt, hvordan lægers hverdag præges af patientinddragelse, og hvorvidt lægens rolle ændres som en konsekvens af dette krav. Antropologistuderende Kristina Albeck på studieophold i Hjerterehabiliteringen læs mere

 

Aktuelt arbejder Region Hovedstaden på mere viden om inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen på sygehusene og her er kommunikation en vigtig ting.Tilbage til den normale side...