Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Psykologhjælp
Rejseaktivitet
Medicintilskud
Arbejde
Kritisk sygdom
Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

Kritisk sygdom

Mange er omfattet af en forsikring, der dækker med et erstatningsbeløb ved såkaldt kritisk sygdom. Ved kritisk sygdom er det derfor klogt at undersøge om egen pensionskasse, fagforening eller arbejdsplads har tegnet sådan en forsikring. Man skal nemlig selv henvende sig for at komme i betragtning. "Kritisk sygdom" er en forsikring, der giver dig en engangsudbetaling, hvis du bliver ramt af alvorlige sygdom. Det er ikke alle alvorlige sygdomme, der giver ret til en udbetaling. Dit pensionsselskab kan fortælle dig, hvilke sygdomme din forsikring dækker.

 

2008-10 Kampagne for "Udbetaling af sum ved Kritisk sygdom"

Fire ud af fem danskere i job har en forsikring for visse kritiske sygdomme, men hvis man ikke selv er opmærksom på det, risikerer man at gå glip af en stor udbetaling. Forsikringsbranchen gør nu opmærksom på, at mange danskere i arbejde har en forsikring, der giver en stor sum penge ved visse kritiske sygdomme.

 Forskellige muligheder

Tilbud om dækning ved "Kritisk Sygdom" er mange. Det er vigtigt at man selv undersøger om man er dækket f.eks. gennem sin fagforening eller pensionsordning.

 

 Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Midlerne stammer fra indefrosne dyrtidsportioner, der blev trukket i din løn i perioden 1977-1979. Du kan læse om reglerne for udbetaling her

Ved livstruende sygdom er det muligt at få udbetalt pengene fra LD. læsGenerelt om forsikringer

Pensionsinfo :Alle danske banker, sparekasser, forsikringsselskaber, pensionskasser og Personalestyrelsen står bag PensionsInfo.PensionsInfo samarbejder derudover med Økonomi og Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet, A-kassernes Samvirke og KMD.

 

Forsikringsoplysningen: Er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. Forsikringsoplysningen har til opgave med telefonservice, artikler og publikationer at formidle budskaber om forsikringsforhold til forsikringstagere og medier.


Sidst opdateret:  08-jan-16
Forrige   NæsteRelevante links :

© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital