Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Peer-review artikler
Abstracts
2007 - Ph.d.
2006 - MTV rapport
2004 - Ph.d.
2003 - Procedurebog
2002 - Statusrapport
1997 - Lokal rapport
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Printervenlig side 

MTV om hjerterehabilitering

I september 2006 udkom en medicinsk teknologivurdering om hjerterehabilitering. I rapporten gennemgås evidensen for hjerterehabilitering og resultaterne fra DANREHAB-forsøget efter 12 måneder sammenholdes med den foreliggende litteratur.

 

MTV rapporten er udarbejdet af en projektgruppe på Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Hjerterehabiliteringen, H:S Bispebjerg Hospital under vejledning af en videnskabelige følgegruppe. Rapporten er udgivet af Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering.  

 

Rapporten kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der også er adgang til en kort sammenfatning. 

 

Link til MTV-rapporten ==>

 

Link Sundhedsstyrelsens udgivelser ==>

 

 

 

 

 

 


Sidst opdateret:  15-nov-09
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital