Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Historien bag
Visitation & lovgivn..
Målgrupper
Tilrettelæggelse
Patientundervisning
Fysisk træning
Kostomlægning
Psykosocial støtte
Risikofaktorkontrol
Samarbejdspartnere
Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

Målgrupper

Hjerterehabiliteringen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital tilbyder efterbehandling til patienter, som bor i hospitalets optageområde : Bispebjerg, Frederiksberg, Brønshøj-Husum, Indre By, Ydre - og Indre Nørrebro, Østerbro, Vanløse og Christianshavn.

 

Hjerterehabiliteringstilbudet på Bispebjerg Hospital henvender sig til flere målgrupper. Behandlingstilbuddet opdateres jævnligt i forhold til ny viden om rehabilitering.

 MÅLGRUPPE 1: Personer indlagt med AKS(ustabil angina/nonSTEMI) eller STEMI eller diagnosticeret IHS ambulant/indlagt.

1.      og invasiv behandling med ballonudvidelse (PCI) eller by-pass operation(CABG)

2.      eller dokumenteret nyt STEMI/NSTEMI uden invasiv behandling

De to grupper indgår i SST´s Pakkeforløb for ustabil angina pectoris (UAP) og akut myokardieinfarkt uden ST-elevation (NSTEMI), men man tilråder at også personer med STEMI tilbydes rehabilitering. Læs pakkeforløb. Denne gruppe er også omfatte af forløbsprogrammet.

 MÅLGRUPPE 2: Personer med hjertesvigt(CHF) som primær diagnose

 

1.      Iskæmisk betinget (længerevarende IHS med CHF som primærdiagnose ved udredning i ambulant regi eller under indlæggelse).

2.      Anden genese

Tilbydes initialt rehabiliteringsforløb i Hjertesvigtsklinikken Y-3 BFH. Indgår i SST’ s Pakkeforløb for hjerteklap – og hjertesvigtsygdom. Læs pakkeforløb  Denne gruppe er også omfattet af forløbsprogrammet.

 

Visitation til fysisk træning i REHAB-Y3 sker senere via læge eller sygeplejerske i hjertesvigtsklinikken Y-3

 

 MÅLGRUPPE 3: Personer opereret/behandlet for hjerteklapsygdom

1. Traditionel hjerteklapoperation med åben hjertekirurgi og indsættelse af enten biologisk eller mekanisk klap samt mitralklapplastik.

2.Stentklapper ( ofte TAVI = Transcatheter Aortic-Valve Implantation)

3 Operation for dissekerende aortaaneurisme med samtidig klapsubstitution.

4.Primær klapsygdom hvor IHS opdages præoperativ og der udføres klap- og by-pass operation i samme session (kan også indgå i gruppen med stabil angina pectoris)

Indgår i SST’ s Pakkeforløb for hjerteklap – og hjertesvigtsygdom. Læs pakkeforløb

Siden 2009 har BBH Y tilbudt tværfagligt integreret rehabilitering i Y-REHAB. Visitation til REHAB via RH (se retningslinie). Ved klapoperation  udført på Gentofte Hospital/ andre invasive centre skal epikrise eller kopi af journalnotat  fremsendes/faxes til REHAB fra sengeafsnit eller F-YAMB

 

 MÅLGRUPPE 4: Personer med stabil angina pectoris (SAP) – uden revaskularisering.

1.      Indlagt obs. AKS og diagnosticeret med ”stabiliseret” ustabil angina  uden indikation for revaskularisering (1.gang eller re - PCI eller re – CABG) efter KAG, CT-KAG , myokardiescintigrafi eller andre relevante diagnostiske tiltag. Behov for optimeret medicinsk behandling og risikofaktorkontrol 

2.      Personer med stabil angina pectoris henvist til udredning i Y-AMB, hvor der ikke findes indikation for revaskularisering, men behov for optimeret medicinsk behandling og risikofaktorkontrol(ca.55% af henviste i pakkeforløb, som har fået udført elektiv KAG)

3.      Personer med kendt IHS uden aktuel nyhenvisning til YAMB eller akut event , hvor det vurderes i YAMB (speciallæge), at der er behov for et struktureret forløb i hjerterehabiliteringen inden henvisning til Forebyggelsescenter.

4.      Personer med småkarssygdom/spasmeangina /Prinzmetal Variant angina Læs mere (henvises af speciallæge)

Delgruppe 1 & 2 indgår i SST’ s Pakkeforløb for Stabil angina pectoris og er også omfattet af forløbsprogrammet .  Læs pakkeforløb . Gruppe 3 & 4 tilbydes et forløb sammen med gruppe 1 & 2

Et tværfagligt integreret rehabiliteringsforløb  er blevet afprøvet i 2011;men på grund af ressourcer er tiltaget ikke inkluderet i den daglige drift. Der stiles imod selvtræning eller træning på Hjertehold i et Sundhedscenter. Denne gruppe af patienter vil være kendt med kronisk hjertesygdom og indgå som et led i Region Hovedstadens KronikerprogramMÅLGRUPPE 5: Personer med andre hjertekarsygdomme

1.      Efter operation for dissekerende thorakalt aortaaneurism

2.      Nydiagnosticeret Marfan Syndrom

3.      GUCH patienter (Grown Ups with Congenital Heart disease)

4.      Patienter med ICD(implantable cardioverter-defibrillator)

5.      Patienter efter  hjertestop og uden erkendt iskæmisk hjertesygdom

6.      Hjertetransplanterede/Heartmate – henvist fra Rigshospitalet

7.      Broken Heart Syndrome/Takotsubu Syndrome

 

Forløb: Individuelt forløb hos sygeplejerske og træning x 1-2/uge i 4-8 uger efter behov. Den fysiske træning tilrettelægges enten som et individuelt forløb med senere HOLD træning eller som et HOLD- forløb med træning fælles med KLAP-HOLD. Mulighed for diætistvejledning. Der stiles imod selvtræning eller fortsat træning i Forebyggelsescenter. Der tages løbende nye patienter ind.

 MÅLGRUPPE 6: Hjerterehabilitering til borgere af anden etnisk herkomst end dansk.

1.      Alle nævnte målgrupper

I tilfælde af manglende danskkundskaber tilbydes et individuelt forløb med tolkning (undervisning af sygeplejerske, kostvejledning og træning på BLANDET HJERTEHOLD). Det videre rehabiliteringsforløb sker i et tæt samarbejde med Forebyggelsescenter(FC)Nørrebro, som har fokus på denne patientgruppe. Fra hjemmesiden kan det generelle tilbud  downloades på 6 sprog og desuden er der kurser på flere sprog.

 

Under indlæggelsen kan man med fordel bruge hjemmesiden EPIOS til at informere patienterne om hjertekarsygdom. Der vises små animationsfilm med information på  Arabisk, Tyrkisk, Somali, Urdu og Engelsk.

 MÅLGRUPPE 7: Personer med høj risiko for at udvikle IHS

Der henvises til Behandlingsvejledningen : DCS's hjemmeside hvor vejledningen kan findes og downloades

Forløbsbeskrivelse for denne gruppe patienter er under udarbejdelse. Nogle vil kunne følge et forløb i FY-AMB :

·         Hypertensionsklinikken

·         Arytmiklinikken

·         Lipidklinikken

·         Hjertesvigtsklinikken

·         AK-klinikken

 

Fra 2015 vil denne gruppe af patienter, indlagt på Hjerteafdelingen BFH blive tilbudt et forløb i et af Sundhedscentrene i København.


Sidst opdateret:  05-feb-16
Forrige   NæsteRelevante links :

© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital