Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Receptionen
Konsultationen
Diætisten
Fysioterapeuten
Medicinalindustrien
Film, illustrationer..
Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

Medicinalindustrien

Generelt

Medicinalindustrien har tidligere bidraget med mange pjecer om specifikke sygdomme og behandling.Inden en pjece benyttes til udlevering i BFH - YAMB skal den godkendes af Pjeceudvalget i afdelingen.

I dag søger mange patienter oplysninger på nettet om både deres sygdom og behandlingsmuligheder. Nogle gange skaber det mere forvirring end klarhed. Denne side vil senere blive opdateret med relevante links.


Sidst opdateret:  16-jan-16
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital