Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Diabetes
Arbejdsfastholdelse
Kvinder
Udbredelse i DK
Mad
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Diætist Inger Bols-Jeppesen | Printervenlig side 

Bog om Mad - Motion - Medicin

Projektgruppe

Klinisk diætist Inger Bols Jeppesen (projektansvarlig)

Læge, ph.d., Ulla I. Træden

Læge, ph.d.studerende Ann-Dorthe Zwisler

Overlæge Bjarne SigurdBaggrund

Kosten er i dag en accepteret faktor i forbindelse med såvel behandling som forebyggelse af IHD. Som led i det intensive hjerterehabiliteringsforløb på Bispebjerg Hospital deltager patienterne derfor i praktisk madlavning under vejledning af diætist. Kostinterventionen er uddybende beskrevet i procedurebogen fra hjerterehabiliteringen.

Opskrifter prøves


Formål

Som del af projektet har vi samlet en række  opskifter, som vi gerne vil mangfoldiggøre til glæde for andre hjertepatienter og til brug for kliniske diætister der arbejder med vejledning af hjertepatienter. Alle opskrifter er gennemprøvet af patienterne i Hjerterehabiliteringen. Kogebogen vil omfatte de mest populære opskrifter.

 

Bogen tænkes anvendt som en bredt udleveret populær præsentation af arbejdet i DANREHAB-studiet og Hjerterehabiliteringen som supplement til de videnskabelige publikationer i forbindelse med offentliggørelse af resultaterne. Derudover vil vi gerne sende en bog til projektets 770 deltagere som tak for hjælpen.Tidsplan

Bogen planlægges færdig til udsendelse i forbindelse med offentliggørelse af hovesstudiets resultater primo 2005, såfremt nødvendige financiering skaffes. Perspektiv

Bogen udgives i papriform og gøres tilgængelig på Hjerterehabiliteringens hjemmeside, som løbende vil blive opdateret med nye opskrifter der er gennemprøvet i Hjerterehabiliteringens køkken.

 

Tilsvarende vil den teoretisk baggrund for kostens betydning for IHD blive opdateret på hjemmesiden, når der er konsensus på området.


Sidst opdateret:  04-nov-04
Forrige


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital