Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Diabetes
Arbejdsfastholdelse
Kvinder
Udbredelse i DK
Mad
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Læge Ann-Dorthe Zwisler | Printervenlig side 

Hjerterehabilitering i DK

Projektgruppe

Læge ph.d.studerende Ann-Dorthe Zwisler

Læge, ph.d., MHP Ulla Ischiel Træden, Roskilde

Forskningschef, dr.med. Jørgen Videbæk, Hjerteforeningen

Forskningsleder Mette Madsen, Statens Institut for FolkesundhedBaggrund

Der findes i dag dokumentation for at integreret hjerterehabilitering forbedre patienternes livskvalitet, morbiditet og mortalitet, og der foreligger idag såvel danske som internationale kliniske retningslinjer for hjerterehabilitering og sekundær profylakse (1).Formål

Formålet med denne undersøgelse var at belyse hjerterehabiliteringsindsatsen på danske sygehuse. Undersøgelsen indgik som er en del af en større kortlægning af forebyggelsesaktiviteter på landets sygehuse gennemført af Netværk af forebyggende Sygehuse i Danmark og Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse.Metode og materiale

Undersøgelsen blev gennemført som en postomdelt spørgeskema undersøgelse blandt landets 67 sygehusafdelinger, som modtager og behandler akutte hjertepatienter. Spørgeskemaet kan downloades fra denne side.

 

Spørgeskemaet blev sendt til afdelingsledelserne, og 53 returnerede spørgeskemaet (79%). Udover spørgeskemabesvarelserne indgår data fra Dansk Hjerteregister og Hjertestistikken, 2000 (2).  

Sygehuse som modtager akutte hjertepatienter, 1999.


Formidling af resultater

Resultater fra undersøgelsen har været antaget og fremlagt som foredrag og postere ved følgende videnskabelige kongresser og møder:

 

WHO, Health Promotion Hospitals, København, maj 2001
Nordisk Rehabiliteringskongres, Island juni 2002
Europæisk Hjerterehabiliteringsmøde, Portugal, maj 2003
Nordisk Cardiologikongres, Odense, juni 2003

 

Resultater fra undersøgelsen har herudover været præsenteret ved flere nationale møder, og søges aktuelt publiceres i et videnskabeligt tidsskrift. Hjemmesiden vil blive opdateret med resultaterne fra studiet, når disse er publiceret.

 

Resultaterne fra kortlægningsundersøgelsen er udgivet i en rapport i samarbejde mellem Netværk af Forebyggende Sygehuse og Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse (KEFS), Bispebjerg Hospital. Læs mere om kortlægningsundersøgelsen på KEFS hjemmeside, hvorfra rapporten kan downloades.Financiering

Kortlægningsundersøgelsen blev gennemført med økonomisk støtte fra Sundhedsministeriet.Download spørgeskema

Spørgeskemaet kan hentes ned fra nettet ved at klikke på filen nedenfor. Filformat fremgår af fil-ikonet og filens efternavn. Du kan gemme dokumentet ved at højre-klikke på filen.


KEFS_skema.pdf
Postomdelt spørgeskema til afdelingsledelser 1999
   209 K

Sidst opdateret:  21-jan-04
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital