Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Projektleder Ann-Dorthe Zwisler | Printervenlig side 

Om den videnskabelige evaluering

Kort om projektet

Hjerteafdelingen på Bispebjerg Hospital har gennemført et omfattende projekt

med omorganisering af efterbehandlingen fra et traditionelt efterbehandlingsforløb til et integreret efterbehandlingstilbud, som omfatter: fysisk træning, patientundervisning, støtte til rygeafvænning og kostomlægning, psykosocial støtte og lægelig kontrol og opfølgning.

 

Læs mere om behandlingstilbudet.Videnskabelig følgegruppe

Der har været tilknyttet en videnskabelig følgegruppe til projektet, som har deltaget aktivt i tilrettelæggelsen af evalueringen. En mindre vejledergruppe har herefter fulgt projektudviklingen tæt.Evalueringsmodel

Evalueringen af projektet blev tilrettelagt ud fra et Medicinsk Teknologivurderings-perspektiv (MTV), som omfatter analyse og vurdering af en række delområder: teknologien, patienten, organisationen og økonomien. 

Elementer i en MTV


Hovedstudiet - DANREHAB-studiet

Hovedstudiet i projektet er et sammenligningsforsøg mellem:

a) patienter, som modtog integreret behandling og b) patienter, som modtog sædvanlig efterbehandling.

 

Hovedformålet med studiet er at vurdere overlevelsen og antallet af genindlæggelser blandt patienter, som har modtaget integreret efterbehandling sammenlignet med patienter, som har modtaget sædvanlig efterbehandling efter henholdsvis 1 år og 5 år.

 

Læs mere om hovedstudiet.Delstudier

Der er defineret en række delstudier, som alle bidrager med resultater til den samlede evaluering.

 

Læs mere om delstudierne.Dataindsamling

Der er indsamlet en lang række oplysninger om patienterne ved indgang i studiet og efter 12 måneder, som vil danne grundlag for den planlagte evaluering. Herudover er der løbende indsamlet data blandt patientgruppen, som har været behandlet i Hjerterehabiliteringen. I forbindelse med opstart af delstudium om diabetes og hjerterehabiltering blev det muligt at udvide dataindsamlingen.Patientadministration

Som led i afvikling af projektet udviklede vi et projektadministrationssystem, som styrer patientindkaldelse, udeblivelser, spørgeskemaudsendelse m.m.Studiegodkendelser

Projektet er godkendt af Videnskabsetisk Komite ((KF)11-121/01) og Registertilsynet (RT-nr. 1998-1200-353).Formidling

Delresultater har været offentliggjort på nationale og internationale møder.

 

Offentliggørelse af hovedresultaterne vil finde sted i løbet af 2004 og 2005 i forbindelse med udarbejdelsen af 2 ph.d.-afhandlinger og en samlet MTV-evaluering.


Sidst opdateret:  17-dec-03
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital