Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Om evalueringen
Om tilbudet
Baggrund
Tilrettelæggelse
Patientundervisning
Fysisk træning
Kostomlægning
Støtte til rygestop
Psykosocial støtte
Risikofaktorkontrol
Diabetes
Organisering
Film
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Projektleder Ann-Dorthe Zwisler | Printervenlig side 

Organisering 1997 - 2003

Arbejdet i Hjerterehabiliteringen er tilrettelagt med udgangspunkt i grundprincipperne om tværfaglighed og helhedsorienteret behandlingsideologi.Tværfagligt samarbejde

Formålet med den tværfaglige organisationsform er at sikre koordinering af indsatsen inden for de enkelte behandlingskomponenter med henblik på  optimering af patientforløbene og opfyldelse af behandlingsmålene.

 

Den tværfaglige tilgang i Hjerterehabiliteringen bygger på grundtanken om, at beslutninger om behandlingsmål skal være præget af flerfaglig indsigt og en fælles forståelse. Denne organisationsform stiller et dobbeltkrav til behandleren om høj monofaglighed på den ene side og tværfaglighed på den anden. Behandleren skal tage udgangspunkt i og værdsætte egen faglige tydning af en given situation, samtidig med at hun skal indgå som dialogpartner og forholde sig kritisk til sit faglige standpunkt.Arbejdstilrettelæggelse

Der lægges stor vægt på, at personaleressourcerne anvendes bedst muligt, samtidig med at Hjerterehabiliteringen skal være en fleksibel arbejdsplads med plads til at tilgodese den enkelte medarbejders behov. Arbejdsplanen er tilrettelagt med mulighed for flextid i ydertidspunkterne.Fysiske rammer

Samtlige behandlingskomponenter er fysisk samlet i Hjerterehabiliteringen, der ligger adskilt fra hjerteafdelingen. Den fysiske samling af efterbehandlingen har en afgørende betydning for behandlingsindsatsen og giver patienterne en oplevelse af, at de enkelte komponenter er sideordnede. Ligeledes har det stor betydning for det tværfaglige samarbejde, at der er daglig kontakt mellem de forskellige faggrupper, såvel formelt som uformelt.

 

Adskillelsen fra den akutte sengeafdeling falder fint i tråd med det naturlige patientforløb, hvor patienten i den akutte fase befinder sig på sengeafdelingen og i det tidlige efterforløb fortsat er på hospitalet men fysisk adskilt fra sengeafdelingen. Hermed nedtones patientrollen, og patienten får et medansvar for sin behandling.Sikkerhed

På trods af den skønnede lave risiko ved træning prioriteres patientsikkerheden i Hjerterehabiliteringen højt. En ufravigelig regel er, at der altid skal være to fra hjerterehabiliteringsteamet til stede, når der er patienter i enheden. Alle i personalegruppen er uddannet i basal hjertestopbehandling, lægen og sygeplejepersonalet ydermere i avanceret hjertestopbehandling. Træning i hjertestopbehandling foregår hver 6. måned ved en instruktør i hjertestop. I Hjerterehabiliteringen findes udstyr til og instruks i hjertestopbehandling.Læs mere

Læs mere om organisering og arbejdstilrettelæggelse. Se også filmen om Hjerterehablitering.Praktiske arbejdsredskaber

I det daglige kliniske arbejde anvendes en række værktøjer, dokumenter og delprocedurer. Læs mere om de praktiske arbejdsredskaber anvendt i projektperioden.


Sidst opdateret:  28-dec-06
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital