Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Printervenlig side 

Oversigt

Om hjemmesiden
    Målgruppe og indhold
    Hjemmesideansvarlig
    Layout og billeder

Om Hjerterehabiliteringen
    Historien bag
    Visitation & lovgivning
    Målgrupper
    Individuel tilrettelæggelse af patientforløb
    Patientundervisning
    Fysisk træning
    Støtte til kostomlægning
    Psykosocial støtte
    Risikofaktorkontrol
    Samarbejdspartnere

Rygestop på Bispebjerg Hospital
    Generelt

Etniske minoriteter
    Introduktion
    Pjecer andre sprog

Sociale forhold
    Psykologhjælp
    Rejseaktivitet
    Medicintilskud
    Arbejde
    Kritisk sygdom

Udvikling
    KLAP-træning
    HTX -træning
    Diabetes og hjertekarsygdom
    CHF-træning
    Pårørende
    Kommunikation

Forskningsaktiviteter
    Forskning i Hjerterehabiliteringen og Hjertesvigtsklinikken
    CHF træning
    Rehabilitering af borgere over 65 år
    Forebyggelse af depression og angst ved akut kornarsygdom -DECARD
    Psykosociale faktorer i rehabilitering
    Rehabilitering som forskningsprojekt

Pjecebibliotek & Film
    Receptionen
    Konsultationen
    Diætisten
    Fysioterapeuten
    Medicinalindustrien
    Film, illustrationer & DVD

Litteratur
    REHAB 2016-10
    REHAB 2009 -
    Rapporter
    REHAB DK
    Tidsskrifter med fokus på hjerterehabilitering
    Andre fagblade
    Websider
    Lærerbøger

Hjerterehabilitering DK
    Regionernes tilbud

Møder og aktiviteter
    2010- 11 Kommende møder

Sygeplejerske
    Alment
    Netværk IHS
    Netværk CHF

Fysioterapeut
    Alment
    Netværk

Diætist
    Alment
    Netværk

Læge
    DCS Arbejdsgruppen

Patientinformation
    Undervisningstilbud

Presseklip
    Danske medier

DANREHAB-forsøget
    Publikationer
        Peer-review artikler
        Abstracts
        Ph.d. om diabetes og hjerterehabilitering
            Resume
            Ph.d. forsvar Københavns Universitet
            Download afhandling
        MTV om hjerterehabilitering
        Ph.d. afhandling 2004
            Resume af Ph.d. afhandling
            Forsvar - alle er velkomne
            Download afhandling
        Procedurebog om hjerterehabilitering
            Om procedurebog for Hjerterehabiliteringen 2003
            HTML-version
            Møde i Hjerterehabiliteringen d. 12.12.03
        2002 - Statusrapport
        1997 - Lokal rapport
    Om den videnskabelige evaluering
    Om hjerterehabiliteringstilbudet i projektperioden
        Baggrund 1997 til 2003
        Individuel tilrettelæggelse af patientforløb 1997 til 2003
        Patientundervisning 1997 til 2003
        Fysisk træning 1997 til 2003
        Støtte til kostomlægning 1997 til 2003
        Støtte til rygestop
        Psykosocial støtte 1997 til 2003
        Risikofaktorkontrol 1997 til 2003
        Diabetes mellitus 1997 til 2003
        Organisering 1997 - 2003
        Film 1997 - 2003
    DANREHAB-forsøget
    Delprojekter
        Diabetes og hjerterehabilitering
        Hjerterehabilitering og arbejdsfastholdelse
        Kvinder og hjerterehabilitering
        Hjerterehabilitering i DK
        Bog om Mad - Motion - Medicin
    Vejledere
    Sponsorer
    Besøg
    DANREHAB-databasen
Om os
Oversigt
Links
Kontakt

Sidst opdateret:  02-dec-03
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital