Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

KLAP-træning
HTX -træning
Diabetes og hjerteka..
Hjertesvigt
Pårørende
Kommunikation
Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

Pårørende

Pårørende er af stor betydning for rehabiliteringsindsatsen. Ægtefæller, børn, mødre og venner er altid velkomne til at deltage ved de individuelle samtaler og i holdundervisningen - med deltagerens accept !

 

Hjerterehabiliteringen har siden 2007 haft fokus på de pårørendes behov. Der afholdes møder for pårørende til hjertepatienter hver anden måned i Hjerterehabiliteringen ==>Har pårørende et særlig behov for støtte?

Projekt af forskningsassistent, Cand.Scient.Soc. Nina Konstantin Nissen. Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Hjerterehabiliteringen, Bispebjerg Hospital. Støtte givet af Hjerteforeningen. Interviewdelen blev påbegyndt i juni 2007,men afsluttet før tid, da det ikke var muligt at opnå støtte.

 

Den kompetente pårørende - pårørendes betydning for hjertesyge og hjertesygdoms betydning for pårørende. En kvalitativ interviewundersøgelse.

 

Resume

Op mod 200.000 danske familier lever med, at et familiemedlem lider af en hjertesygdom. Når en person rammes af hjertesygdom, er det for den enkelte, men også for de nærmeste pårørende, en stor omvæltning og følelsesmæssig belastning. Udenlandske undersøgelser tyder på, at familiens støtte og omsorg har stor betydning for patienternes helbred og livskvalitet, samt at de pårørende og familien som helhed også har brug for støtte. Men i det danske sundhedsvæsen findes der i dag kun spredte tilbud til hjertesyges pårørende.

Formål:

Gennemføre en systematisk litteraturgennemgang om pårørende til hjertesyge.
Kortlægge pårørendeindsatsen i forhold til hjertepatienter på danske sygehuse
Undersøge familiers oplevelser og håndtering af hjertesygdom samt deres behov for pårørendestøtte og -involvering via en kvalitativ interviewundersøgelse.

Projektet resulterer i viden, som vil være direkte anvendelig for familier ramt af hjertesygdom, samt bidrage til at sundhedsvæsnet bliver bedre til at hjælpe familier ramt af hjertesygdom eller lignende sygdomme.

 

På grund af manglende økonomisk støtte ligger projektet i dvale. Interesserede kan kontakte Nina Konstatin Nissen.Projekter om pårørende

2008-07 Bachelorprojekt omhandlende sygeplejerskens omsorg for den pårørende hustru til en hjerteopereret patient

Dette bachelorprojekt er gennemført på Sygeplejeskolen i Århus i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed gennem inddragelse af interviewmateriale fra Hjerterehabiliteringen på Bispebjerg Hospital. Projektet er gennemført af sygeplejestuderende Maria Lægård Jensen i foråret 2008.Litteratur

2007-10 Rapport om pårørende

Pårørendes forventninger og behov for medinddragelse i patienters indlæggelsesforløb.En kvalitativ undersøgelse af pårørende til medicinske patienter.Forsknings- og udviklingsrapport om pårørendes behov for medinddragelse.

Rapport fra Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden


Sidst opdateret:  08-jan-16
Forrige   NæsteRelevante links :

© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital