Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Peer-review artikler
Abstracts
2007 - Ph.d.
2006 - MTV rapport
2004 - Ph.d.
2003 - Procedurebog
2002 - Statusrapport
1997 - Lokal rapport
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Projektleder Ann-Dorthe Zwisler | Printervenlig side 

Peer-review artikler

Videnskabelige publikationer

I forbindelse med gennemførelse af DANREHAB-forsøget og DANSUK-forsøgene har der i projektperioden været planlagt en række videnskabelige arbejder som aktuelt er under udarbejdelse. Nedenstående oversigt opdateres løbende i forbindelse med offentliggørelse af de videnskabelige arbejder. Artiklerne kan rekvireres via projektlederen eller bestilles hjem fra DNLB.Aktuel forskning

2008-05 Projekttitel: Effekten af hjerterehabilitering efter 3 års opfølgning. Et randomiseret klinisk forsøg og kumulerede meta-analyser .Støttet af Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom.Artikler

Nissen NK, Madsen M, Kjøller M, Waldorff SB, Olsen Zwisler AD.Are hospitals also for relatives? A survey of hospitals' activities regarding relatives of cardiac patients. 2008

Scand J Public Health. 2008 Nov;36(8):827-31. link to abstract

 

Ann-Dorthe Olsen Zwisler, PhD; Anne Merete Boas Soja, PhD; Soren Rasmussen, PhD; Marianne Frederiksen, MD; Sadollah Abadini, MD; Jon Appel, MD; Hanne Rasmussen, PhD; Christian Gluud, DMSc; Lars Iversen, DMS; Bjarne Sigurd, MD; Mette Madsen, MSc; Jorgen Fischer-Hansen, DMSc; for the DANREHAB Group. Hospital-based Comprehensive Cardiac Rehabilitation Versus Usual Care Among Patients With CHF, Ischemic Heart Disease, or High Risk of IHD: 12-Month Results of a Randomized Clinical Trial.

Am Heart J.  2008;155(6):1106-1113 link to abstract ==>

 

Soja, Anne Merete Boas ; Zwisler, Ann-Dorthe Olsen ; Frederiksen, Marianne ; Melchior, Thomas ; Hommel, Eva ; Torp-Pedersen, Christian ; Madsen, Mette. Use of intensified comprehensive cardiac rehabilitation to improve risk factor control in patients with type 2 diabetes mellitus or impaired glucose tolerance--the randomized DANish StUdy of impaired glucose metabolism in the settings of cardiac rehabilitation (DANSUK) study.

American heart journal. 2007 ; vol. 153, nr. 4, 2007-Apr. United States.s 621-8 link

 

Kruse M, Hochstrasser S, Zwisler AD et al. Comprehensive Cardiac Rehabilitation – a Cost Assessment Based on a Randomised Clinical Trial.

Int J of Techn Ass in Health Care 2006; Int J Technol Assess Health Care. 2006 Fall;22(4):478-83. Link to abstract ==>>

 

Soja AM, Zwisler AD, Melchior T et al. Prevalence and characteristics of imparied glucose metabolism in patients referred to comprehensive cardiac rehabilitation - the DANSUK study. 

Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006 Oct;13(5):784-90. Link to abstract==>>

 

Zwisler AD, Schou L, Soja AM et al. A randomized clinical trial of hospital-based, comprehensive cardiac rehabilitation versus usual care for patients with congestive heart failure, ischemic heart disease, or high risk of ischemic heart disease (the DANREHAB trial)- design, intervention, and population.

Am Heart J. 2005 Nov;150(5):899. Link to abstract ==>>

 

Zwisler ADO, Traeden U, Videbaek J et al. Cardiac rehabilitation services in Denmark: still room for expansion.

Scand J Public Health. 2005;33(5):376-83. Link to abstract==>>


Sidst opdateret:  27-feb-09
Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital