Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Peer-review artikler
Abstracts
2007 - Ph.d.
2006 - MTV rapport
2004 - Ph.d.
2003 - Procedurebog
2002 - Statusrapport
1997 - Lokal rapport
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Ann-Dorthe Zwisler | Printervenlig side 

Ph.d. afhandling 2004

A survey on implementation in Denmark and presentation of a local model

Udarbejdet af læge Ann-Dorthe Olsen Zwisler

 

Kort om afhandlingen

Ph.d.-afhandlingen om hjerterehabilitering udgår fra Kardiologisk klinik Y, H:S Bispebjerg Hospital og Statens Institut for Folkesundhed. Afhandlingen belyser implementering af hjerterehabilitering på danske sygehuse, og præsenterer en lokal model for integreret hjerterehabilitering. Afhandlingen er baseret på to videnskabelige arbejder, fem bogkapitler og denne hjemmeside, som er udarbejdet med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

Baggrund

Ifølge gældende danske kliniske retningslinjer skal patienter med iskæmisk hjertesygdom efter udskrivelse fra sygehuset tilbydes integreret hjerterehabilitering som en del af den samlede efterbehandling. De praktiske og videnskabelige erfaringer med hjerterehabilitering i Danmark har imidlertid været sparsomme.

 

Hjerterehabilitering i Danmark

På baggrund af en postomdelt spørgeskemaundersøgelse blandt landets 67 sygehuse fandt vi, at 36% af sygehusene i 1999 tilbød integreret hjerterehabilitering. Indholdet af tilbudene varierede meget, og målrettede hjerterehabiliteringstilbud uden for sygehusene var særdeles sparsomme. En sammenligning med udbredelsen i andre lande tydede på, at Danmark var mindst 5 år bagud i forhold til ex.vis England og Tyskland.

 

Præsentation af en lokal model

Et treårigt evaluerings- og implementeringsprojekt, omfattende et klinisk randomiseret studie, blev igangsat i 1999. Evalueringsprojektet dokumenterer, at det er muligt at etablere et velfungerende lokalt hjerterehabiliteringstilbud i Danmark. Studiet har identificeret en række områder, som bør medtænkes i forbindelse med implementering af hjerterehabilitering.

 

Vejledere

Mette Madsen,Bjarne Sigurd, Lars Iversen og Henrik Brønnum Hansen

 

Download afhandling ==>

Download bilag ==>

 


Sidst opdateret:  15-nov-09
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital