Titel: Ph.d. om diabetes og hjerterehabilitering
URL:
Dato: 23-jul-19
Kontaktperson: Læge Anne Merete Boas Soja  

Udarbejdet af Læge Anne Merete Boas Soja

 

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Kardiologisk Klinik Y, Bispebjerg Hospital og Statens Institut for Folkesundhed. Afhandlingen belyser graden og betydningen af glukose intolerance blandt patienter henvist til hjerterehabilitering og er baseret på en sammen­skriv­ning, et bog kapitel og to videnskabelige arbejder.

 

DANSUK studiet blev designet som et substudium til et større hjerterehabiliterings-projekt med det formål at belyse:

 

Graden af glukose intolerance blandt hjertepatienter og patienter i risiko for hjertesygdom som henvises til hjerterehabilitering (DANSUK1)
at vurdere effekten af en intensiveret hjertereha­bilitering af patienter med type 2 diabetes eller nedsat glukose tolerance sammenlignet med sædvanlig efterbehandling (DANSUK2)

 

Af 201 randomiserede patienter inkluderet i DANSUK studiet havde 42 patienter (21%) kendt type 2 diabetes. De resterende 159 patienter gennemgik en oral glukose belastningstest 3 måneder efter inklusionen og blev på basis af denne og faste plasma glukoseværdier inddelt i yderligere 4 metaboliske grupper efter WHOs definition som nydiagnosticeret type 2 diabetes (13%), nedsat glukose tolerance (18%), isoleret faste hyperglykæmi (9%) eller normal glukose tolerance (39%). Hvis man undlod at udføre en oral glukose belastningstest, ville 18% af patienterne med glukose intolerance overses eller misklassificeres heriblandt 19% af patienterne med nydiagnosticeret type 2 diabetes. Patienter randomiseret til intensiv hjerterehabilitering med type 2 diabetes eller nedsat glukose tolerans, blev over 12 måneder tilbudt intensiv hjerte­rehabilitering med et integreret diabetes modul. Efter 12 måneder havde patienterne med type 2 diabetes opnået en signifikant bedre glykæmisk og blodtryksmæssig kontrol og patienterne med nedsat glukose tolerance havde forbedret deres fysiske kapacitet og mindsket deres insulinresistens i højere grad end de patienter, der havde modtaget sædvanlig efterbehandling. Mere end 66% af patienterne med type 2 diabetes i den intensivt behandlede gruppe opnåede en HbA1c på mindre end 6.5% efter 1 år.

 

Resultaterne fra DANSUK studiet giver overvejelser omkring nødvendigheden af at implementere og inte­grere et diabetes modul i fremtidens hjerterehabiliteringskoncept.

 

Forsvaret fandt sted 23. februar 2007 kl. 15.00 .Auditoriet i Medicinsk Historisk Museum Bredgade 62.København K. Bedømmere Oluf Borbye Pedersen,Mogens Lytken Larsen og Per Hildebrandt.

 

Afhandlingen kan downloades fra denne side eller bestilles hos forfatteren på mail: soja(at)dadlnet.dk

download

 

 

 Tilbage til den normale side...