Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Peer-review artikler
Abstracts
2007 - Ph.d.
2006 - MTV rapport
2004 - Ph.d.
2003 - Procedurebog
2002 - Statusrapport
1997 - Lokal rapport
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Printervenlig side 

Procedurebog om hjerterehabilitering

Hjerterehabliteringsteamet har udarbejdet en procedurebog om hjerterehabiliterings-tilbudet på Bispebjerg Hospital. Bogen er skrevet på baggrund af erfaringer fra projektperioden 1999 til 2003. Bogen beskriver, hvordan arbejdet er tilrettelagt i Hjerterehabiliteringen ved afslutningen af projektperioden, det rationale der ligger til grund for indsatsen, og de erfaringer personalet har gjort med udvikling og implementering af programmet.

 

Bogen er udarbejdet i samarbejde mellem Hjerterehabiliteringen, Kardiologisk Klinik Y, H:S Bispebjerg Hospital og Statens Institut for Folkesundhed, og er muliggjort med støtte fra Sundhedsministeriet. 

 

Bogen er skrevet af hjerterehabiliteringsteamet i fællesskab med bidrag fra 10 forfattere. De enkelte kapitler er primært skrevet af enkelte bidragsydere, mens redaktionsgruppe har varetaget sammenskrivning og ensretning af teksten.

 

Bogen blev lanceret på et møde i Hjerterehabiliteringen d. 12.12.03, hvor 24 centrale aktører inden for hjerteområdet deltog. Bogen er udsendt til landets sygehusledelser, afdelingsledelser inden for det medicinske-kardiologiske område og til amternes sundhedsudvalg, samt Hjerterehabiliteringens samarbejdspartnere.  Bogen er ligeledes sendt ud til pressen.

 

Læs mere om mødet i Hjerterehabiliteringen d. 12.12.03 og pressedækning.

 Hjerterehabiliteringsbogen

Indledning (1-8); Rationale (9 - 46); Arbejdsmetode (47 - 158);

Erfaring(159 - 190) og Ordliste og bilag (191- 208)Bilag til bogen

Materiale, som har været anvendt i undervisningen, interviewguides, funktionsbeskrivelser m.m. er gjort tilgængelig på hjemmesiden til inspiration for andre i det kliniske og administrative arbejde. Af pladshensyn er materialet ikke trykt i bogen.

 

Kapitel 4:   Individuel tilrettelæggelse

Kapitel 5:   Patientundervisning

Kapitel 6:   Fysisk træning

Kapitel 7:   Støtte til kostomlægning

Kapitel 8:   Støtte til rygestop

Kapitel 9:   Psykosocial støtte

Kapitel 10: Risikofaktor kontrol

Kapitel 11: Diabetes mellitus

Kapitel 12: Organisering


Sidst opdateret:  15-nov-09
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital