Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Historien bag
Visitation & lovgivn..
Målgrupper
Tilrettelæggelse
Patientundervisning
Fysisk træning
Kostomlægning
Psykosocial støtte
Risikofaktorkontrol
Samarbejdspartnere
Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

Psykosocial støtte

Psykosocial støtte i Hjerterehabiliteringen indgår som en del af det samlede tilbud. Udover de strukturerede individuelle samtaler spiller den psykosociale støtte en central rolle i de uformelle samtaler mellem patient og behandler og patienterne imellem.

 

Den strukturerede psykosociale intervention i Hjerterehabiliteringen omfatter samtaler, vejledning om behandling af angst og depression, samt social støtte. Ved udtalt angst eller depression orienteres patienterne om de tilbud som findes i kommunen. I perioden fra 2005-2011 havde Hjerterehabiliteringen et tæt samarbejde med Liaisonpsykiatrisk Enhed Bispebjerg Hospital;men siden da er tilbuddet sparret væk.

 

 

Samtalen


Praktiske arbejdsredskaber

I det daglige kliniske arbejde anvendes en række værktøjer, dokumenter og delprocedurer. Læs mere om de praktiske arbejdsredskaber anvendt i projektperioden og en dyberegående omtale af  psykosocial støtte  til hjertepatienter.


Sidst opdateret:  05-feb-16
Forrige   NæsteRelevante links :

© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital