Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Om evalueringen
Om tilbudet
Baggrund
Tilrettelæggelse
Patientundervisning
Fysisk træning
Kostomlægning
Støtte til rygestop
Psykosocial støtte
Risikofaktorkontrol
Diabetes
Organisering
Film
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Projektleder Ann-Dorthe Zwisler | Printervenlig side 

Psykosocial støtte 1997 til 2003

Psykosocial støtte i Hjerterehabiliteringen indgår som en del af det samlede tilbud. Udover de strukturerede individuelle samtaler spiller den psykosociale støtte en central rolle i de uformelle samtaler mellem patient og behandler og patienterne imellem.

 

Den strukturerede psykosociale intervention i Hjerterehabiliteringen omfatter terapeutisk samtale, gruppeintervention, behandling af angst og depression, døgnåben telefon samt social støtte.Læs mere

Læse mere om psykosocial støtte. Se også filmen fra Hjerterehabilteringen.Praktiske arbejdsredskaber

I det daglige kliniske arbejde anvendes en række værktøjer, dokumenter og delprocedurer. Læs mere om de praktiske arbejdsredskaber anvendt i projektperioden.


Sidst opdateret:  28-dec-06
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital