Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Historien bag
Visitation & lovgivn..
Målgrupper
Tilrettelæggelse
Patientundervisning
Fysisk træning
Kostomlægning
Psykosocial støtte
Risikofaktorkontrol
Samarbejdspartnere
Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

Risikofaktorkontrol

Systematisk risikofaktorkontrol og -opfølgning indgår som en meget vigtig del af Hjerterehabiliteringstilbudet. Risikofaktorreduktion og patientopfølgning betragtes i Hjerterehabiliteringen overordnet som en tværfagligt koordineret opgave.

 

Opfølgningen i Hjerterehabiliteringen er primært tilrettelagt som lægesamtaler og sygeplejerskesamtaler;men der kan være behov for yderligere opfølgning hos enten diætist eller fysioterapeut.

Samtaler gennemføres ud fra samme principper som de indledende samtaler, hvor nøgleordene er forberedelse, patientcentreret kommunikation, kontinuitet, dokumentation og kvalitetssikring.

 

Alle patienter møder til opfølgende samtaler, efter at det intensive forløb er tilendebragt. Forud for samtalen har patienten været til blodprøvetagning og EKG.

 

Lægen og sygeplejersken kender patienten fra den individuelle samtale og fra de uformelle møder i Hjerterehabiliteringen og opdateres ved at gennemgå journalen og prøvesvar inden samtalen.

24 timers døgnblodtryksmåling


Praktiske arbejdsredskaber

I det daglige kliniske arbejde anvendes en række værktøjer, dokumenter og delprocedurer. Læs mere om de praktiske arbejdsredskaber anvendt i projektperioden  og læs mere om  systematisk risikofaktorkontrol 


Sidst opdateret:  06-jan-16
Forrige   NæsteRelevante links :

© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital