Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Om evalueringen
Om tilbudet
Baggrund
Tilrettelæggelse
Patientundervisning
Fysisk træning
Kostomlægning
Støtte til rygestop
Psykosocial støtte
Risikofaktorkontrol
Diabetes
Organisering
Film
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Projektleder Ann-Dorthe Zwisler | Printervenlig side 

Risikofaktorkontrol 1997 til 2003

Systematisk risikofaktorkontrol og -opfølgning indgår som en meget vigtig del af Hjerterehabiliteringstilbudet. Risikofaktorreduktion og patientopfølgning betragtes i Hjerterehabiliteringen overordnet som en tværfagligt koordineret opgave.

 

Opfølgningen i Hjerterehabiliteringen er tilrettelagt som lægesamtaler og sygeplejerskesamtaler. Samtaler gennemføres ud fra samme principper som de indledende samtaler, hvor nøgleordene er forberedelse, patientcentreret kommunikation, kontinuitet, dokumentation og kvalitetssikring.

 

Alle patienter møder til opfølgende samtaler, efter den intensive hjerterehabiliteringsforløb er tilendebragt. Forud for samtalen har patienten været til blodprøvetagning. Lægen og sygeplejersken kender patienten fra den individuelle samtale og fra de uformelle møder i Hjerterehabiliteringen og opdateres i forhold til rehabiliteringsforløbet ved at gennemgå journalen og blodprøvesvar inden samtalen.Læs mere

Læs mere om systematisk risikofaktorkontrol i Hjerterehablitering. Se også filmklippene om hjerterehabiliteringsforløbet.Praktiske arbejdsredskaber

I det daglige kliniske arbejde anvendes en række værktøjer, dokumenter og delprocedurer. Læs mere om de praktiske arbejdsredskaber anvendt i projektperioden.


Sidst opdateret:  28-dec-06
Forrige   NæsteRelevante links :

© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital