Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Historien bag
Visitation & lovgivn..
Målgrupper
Tilrettelæggelse
Patientundervisning
Fysisk træning
Kostomlægning
Psykosocial støtte
Risikofaktorkontrol
Samarbejdspartnere
Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

Samarbejdspartnere

Forebyggelsescentrene i København

For at sikre det bedst mulige rehabiliteringsforløb for den enkelte borger har Hjerterehabiliteringen et tæt og formaliseret samarbejde med de 3 lokale Sundhedscentre; Østerbro, Nørrebro, Vanløse og Frederiksberg

Personalet fra de 5 institutioner mødes 1 gang om året til gensidig inspiration og vidensdeling.Afdelingen for sammenhængende patientforløb(ASP)

Afdelingens formål er at styrke det tværsektorielle samarbejde mellem Bispebjerg Hospital, Københavns og Frederiksberg Kommuner samt de praktiserende læger i hospitalets optageområde mhp. at forbedre sammenhængende patientforløb.

Lederne af Hjerterehabiliteringen og af Sundhedscentrene Østerbro, Nørrebro, Vanløse og Frederiksberg mødes nu efter behov med personalet fra ASP for at styrke samarbejdet mellem hospital og kommune.

ASP blev oprettet da SIKS-projektet var færdigt.Man arbejder bl,a.med:

 

Implementering af sundhedsaftalerne

Implementering af forløbsprogrammerSIKS-projektet

"Sammenhængende indsats for kronisk syge." SIKS-projektet arbejdede med at forbedre den samlede indsats for patienter med kroniske sygdomme og var et samarbejdsprojekt mellem Bispebjerg Hospital, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune, herunder Sundhedscenter Østerbro, og de praktiserende læger i Københavns Kommune.

 Region Hovedstaden

Region Hovedstaden har udarbejdet en Strategi for kronisk sygdom. Et af nøgleordene i den nye behandlingsstrategi af kroniske patienter er ”samarbejde”. Og det er de praktiserende læger, kommunernes sundhedscentre og regionens hospitaler, der skal samarbejde.

På regionens hjemmeside findes alle oplysninger om aktuelle projekter.

Kardiologisk afdeling Y har deltager i regionens Projekt 9 "Efterbehandling af hjerte-karpatienter"Hjerteforeningen

Er en vigtig samarbejdspartner. Der benyttes informationsmateriale fra Hjerteforeningen Den grønne "Hjertebog" fra Hjerteforeningen indgår i patientundervisningen.

Hjerteforeningen har sat fokus på vigtigheden af Hjerterehabilitering:

2010:Hjertepatienters brug og oplevelse af hjerterehabilitering. Læs rapport

2006:Rehabilitering og forebyggelse af hjertekarsygdom. Samarbejde med Hjerteforeningen." læs rapport

 

Mere om Hjerterehabiliteringen fra Hjerteforeningen ==>


Sidst opdateret:  06-jan-16
Forrige   NæsteRelevante links :

© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital