Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Om evalueringen
Om tilbudet
Baggrund
Tilrettelæggelse
Patientundervisning
Fysisk træning
Kostomlægning
Støtte til rygestop
Psykosocial støtte
Risikofaktorkontrol
Diabetes
Organisering
Film
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Projektleder Ann-Dorthe Zwisler | Printervenlig side 

Støtte til rygestop

Alle rygere får i Hjerterehabiliteringen tilbud om støtte til rygeophør. Tilbudet om støtte til rygeophør omfatter: individuel samtale med sygeplejerske, rygestop på hold og individuelle rygestopforløb.

 

Alle patienter får gennemgået deres rygehistorie. Patientens motivation for et rygestop klarlægges med udgangspunkt i Motivationscirklen, og rygeprofilen bestemmes med henblik på afhængighed og eventuel nikotindosering. Patienter der er motiveret for rygeophør informeres om de forskellige former for nikotinsubstitution og får udleveret 2-3 produkter til i alt 6 ugers forbrug. I forbindelse med rygeophør får patienten regelmæssigt målt kulilte i udåndingsluften.Læs mere

Læs mere om støtte til rygestop. Se også filmklip om støtte til rygestop i Hjerterehabiliteringen.Praktiske arbejdsredskaber

I det daglige kliniske arbejde anvendes en række værktøjer, dokumenter og delprocedurer. Læs mere om de praktiske arbejdsredskaber anvendt i projektperioden.


Sidst opdateret:  28-dec-06
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital