Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Printervenlig side 

Vejledere

Intern tværfaglig arbejdsgruppe 1997

Overlæge Bjarne Sigurd

1. Reservelæge Søren Højbjerg

Reservelæge Ann-Dorthe Zwisler

Klinisk oversygeplejerske Leif Degn

Afdelingssygeplejerske Agnete Lou

Afdelingssygeplejerske Kirsten Jeppe

Afdelingssygeplejerske Camilla Fabricius

Projektsygeplejerske Jeanette Larsen

Projektsygeplejerske Lone Schou

Fysioterapeut Trine M. Carstensen

Fysioterapeut Claus Bull Andersen

Ledende fysioterapeut Birgit Mathiasen

Diætist Tine Bjerre Christensen

Socialrådgiver Anne Ahlgreen

Sekretær Kirsten Ravn

Praksiskoordinator Karsten Kihl

Professor Lars IversenVidenskabelig følgegruppe

Klinikchef Jørgen Fischer Hansen, Kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital

Overlæge Bjarne Sigurd, Kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital

Forskningsleder, statistiker Mette Madsen, Statens Institut for Folkesundhed

Kontorchef, professor Lars Iversen, Ribe Amt

Overlæge Christian Gluud, Copenhagen Trial Unit, Rigshospitalet

Klinikoversygeplejerske Karin Højgaard Jeppesen, Kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital

Lektor Lars Bo Andersen, Institut for Idræt, Københavns Universitet

Lektor Peter Marckmann, Institut for Human Ernæring, Landbohøjskolen

Læge Troels Thomsen, Center for Sygdomsforebyggelse, Glostrup

Afdelingslæge Malene Vestergaard, Center for evaluering og medicinsk teknologivurdering

Overlæge Hanne Tønnesen, Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse, Bispebjerg Hospital

Økonom Jacob Kjellberg Christensen, DSI Institut for Sundhedsvæsen

Lektor Lis Wagner, Institut for Sygeplejevidenskab, Det Sundhedsvidenkabelige fakultet, Aarhus Universitet

Økonomichef Stefan Hochstrasser, Bispebjerg Hospital

Speciallæge Marianne Frederiksen, Hjerterehabiliteringen, Bispebjerg Hospital

Professor Finn Borum, Institut for organisation og arbejdssociologi, HandelshøjskolenHovedstudiet om hjerterehabilitering

Klinikchef Jørgen Fischer Hansen, Kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital

Overlæge Bjarne Sigurd, Kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital

Kontorchef, professor Lars Iversen, Ribe Amt

Forskningsleder, statistiker Mette Madsen, Statens Institut for FolkesundhedPh.d. studium om hjerterehabilitering ved Ann-Dorthe Zwisler

Forskningsleder, statistiker Mette Madsen, Statens Institut for Folkesundhed*

Overlæge Bjarne Sigurd, Kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital

Kontorchef, professor Lars Iversen, Ribe Amt

Seniorforsker Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for folkesundhed

(* Hovedvejleder)

 Ph.d.studium om diabetes ved Anne Merete Boas Soja

Forskningsleder, statistiker Mette Madsen, Statens Institut for Folkesundhed*

Overlæge Eva Hommel, Steno Diabetes Center, Gentofte

Overlæge Thomas Melchior, Kardiologisk Afdeling, Roskilde Amtssygehus

Klinikchef Jørgen Fischer Hansen, Kardiologisk klinik Y, Bispebjerg Hospital

Læge Ann-Dorthe Zwisler, Hjerterehabiliteringen, Bispebjerg Hospital

(* Hovedvejleder)


Sidst opdateret:  10-feb-05
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital