Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Historien bag
Visitation & lovgivn..
Målgrupper
Tilrettelæggelse
Patientundervisning
Fysisk træning
Kostomlægning
Psykosocial støtte
Risikofaktorkontrol
Samarbejdspartnere
Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Kontaktperson: Seniorlæge Marianne Frederiksen | Printervenlig side 

Visitation & lovgivning

Hjerterehabiliteringen Bispebjerg og Frederiksberg Hospital (BFH)tilbyder efterbehandling til patienter, som bor i hospitalets optageområde : Bispebjerg, Frederiksberg, Brønshøj-Husum, Indre By, Ydre - og Indre Nørrebro, Østerbro, Vanløse og Christianshavn.

 

Gennemførelse af hjerterehabilitering forudsætter, at der ved udskrivelsen fra sengeafsnit, eller ved konsultation i ambulatoriet tages stilling til patientens samlede rehabiliteringsbehov.

I nogle tilfælde kan borgere fra andre bydele i København tilbydes et forløb og egen læge har også mulighed for at henvise til Rehabilitering på hospitalet,

Rehabiliteringsbehovet vurderes udfra oplysninger om:

1) Sygehistorie

2) Risikofaktorer

3) Fysisk aktivitetsniveau

4) Kost

5) Rygning

6) Psykosociale forhold

7) Behov for medikamentel behandling

 

Hjerteafdeling Y BFH har et tæt samarbejde med Rigshospitalet og Gentofte Hospital. Siden 1.januar 2006 har det været muligt via fælles elektroniske data, at tilbyde alle relevante patientgrupper et rehabiliteringsforløb efter invasiv behandling (ballonudvidelse af hjertets kranspulsårer og åben hjertekirurgi).

 

Nogle patienter vil efter et besøg i enheden kunne afsluttes direkte til egen læge. For disse patienter beskrives behovet for livsstilsintervention i epikrisen.LOVGIVNINGEN

Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Det er lovpligtigt for alle sygehuse, der tilbyder hjerterehabilitering, at indrapportere til databasen. web
National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering. Sundhedsstyrelsen, 2013. ==>
Dansk Cardiologisk Selskabs retningslinie 2015.==>
2009 Spørgsmål S 1537: "Vil ministeren oplyse, hvordan han vil sikre, at alle hjertepatienter får tilbudt genoptræning og rehabilitering… ==>

Sidst opdateret:  05-feb-16
Forrige   NæsteRelevante links :

© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital