Home
English
Links | Oversigt Om os | Kontakt 
Om hjemmesiden

Om Hjerterehabiliteringen

Rygestop-tilbud

Etniske minoriteter

Sociale forhold

Udviklingsområder

Forskningsaktiviteter

Pjecebibliotek & Film

Litteratur

Hjerterehabilitering DK

Møder og aktiviteter

Sygeplejerske

Fysioterapeut

Diætist

Læge

Patientinformation

Presseklip

DANREHAB-forsøget

Publikationer
Om evalueringen
Om tilbudet
DANREHAB-forsøget
Delprojekter
Diabetes
Arbejdsfastholdelse
Kvinder
Udbredelse i DK
Mad
Vejledere
Sponsorer
Besøg
DANREHAB-databasen
Kontaktperson: Stud.med. Eva M. Holst | Printervenlig side 

Hjerterehabilitering og arbejdsfastholdelse

Projektgruppe

Scolarstuderende Eva Margrethe Holst (projektansvarlig)

Socialrådgiver Else Kragh

Læge, ph.d.studerende Ann-Dorthe Zwisler

Professor Lars Iversen Ribe AmtBaggrund

I dansk erhvervspolitik lægges der stor vægt på arbejdsfastholdelse også selv om arbejdsevnen er nedsat. Nogle studier har vist, at jobstatus ved indtræden af sygdom og længden af en evt. efterfølgende sygeperiode, i høj grad har indflydelse på den fremtidige arbejdsmæssige situation. Jo længere sygefravær efter et forløb af kritisk sygdom jo sværere er det på sigt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig synes patienternes egne forventninger til genoptagelse af jobbet at have en stor betydning. Under DANREHAB-projektets forløb muliggjorde midler fra Københavns Kommune, at der blev iværksat en særlig indsats med henblik på arbejdsfastholdelse i form af samtale og opfølgning ved socialrådgiver.Formål

Delprojektet om arbejdsfastholdelse belyser, hvorvidt en hurtig intervention omkring arbejdsfastholdelse i forbindelse med rehabilitering påvirker sygefraværdperioden og/eller tilknytning til arbejdsmarkedet ved indgang i studiet.Materiale og metode

Alle 770 patienter inkluderet i DANREHAB-projektet er ved spørgeskemaer blevet spurgt om deres tilknytning til arbejdsmarkedet, sygemelding og om deres forventninger til genoptagelse af arbejde.Tidsplan

Alle patienter inkluderet i DANREHAB-projektet deltog i delprojektet der fandt sted sideløbende med hele inklusionsperioden fra marts 2000 til marts 2003.Foreløbige resultater

En stor andel af patienterne oplevede at de følte sig følelsesmæssigt belastet af deres arbejde og i det hele taget var mange af patienterne bekymrede for fremtiden.Formidling

Resultater fra delprojektet vil blive præsenteret ved konferencer med interesse for rehabilitering og forventes publiceret i internationalt videnskabeligt tidsskrift.

Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med resultater fra delprojektet, når disse er publiceret.Sponsorer til delprojekt

Københavns Kommune.


Sidst opdateret:  17-dec-03
Forrige   Næste


© Copyright 2003 Hjerterehabiliteringen - Kardiologisk Klinik Y - HS Bispebjerg Hospital